Misja

W Domu obecnie zamieszkuje 51 mieszkańców w przedziale wiekowym  20 – 80 lat. Są to Panowie w większości pochodzący z województwa śląskiego.

Wraz z pracującym Personelem staramy się stworzyć mieszkańcom warunki domowe, zaspokoić ich potrzeby i pomóc tym, którzy nie są w stanie sami wykonać podstawowych czynności życiowych.opieka

Nasz Dom jest placówką świadczącą całodobowe usługi opiekuńczo – rehabilitacyjno – terapeutyczne dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn. Dom Pomocy Społecznej w ramach usług podstawowych zabezpiecza nocleg, wyżywienie, opiekę pielęgniarską (całodobowo) oraz opiekę medyczną w postaci dostępu do lekarza internisty i lekarza psychiatry. W razie konieczności zapewniamy dowóz naszym busem Volksawgen do lekarzy specjalistów. Leczenie wspomagane jest rehabilitacją oraz pomocą psychologiczną. Na terenie Domu prowadzona jest terapia zajęciowa. Zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości mieszkańców.

 2Każdy Mieszkaniec naszego Domu ma opracowany Indywidualny Plan Opieki (indywidualny plan wsparcia) i Opiekuna w postaci Pracownika pierwszego kontaktu. Zadaniem Pracownika pierwszego kontaktu jest spełnianie roli doradcy mieszkańca, udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz wspieranie w zaspakajaniu indywidualnych potrzeb. Zakres usług świadczonych przez pracownika pierwszego kontaktu zgodny jest ze standardem obowiązujących podstawowych usług uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca domu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Podopieczni naszego Domu wychodzą do ZOO, kina, teatru, restauracji, wyjeżdżają do swych rodzin. W Domu organizowane są Festyny Rodzinne, zabawy karnawałowe, Św. Mikołaj, Andrzejki, uroczysta Wigilia. W ramach terapii zajęciowej Panowie malują, fotografują, śpiewają, gotują itp. W wolnym czasie czytają książki, gazety, oglądają TV i słuchają radia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Atutem naszego Domu jest pyszne, domowe jedzenie przyrządzane na miejscu w naszej nowoczesnej kuchni. Istnieje możliwość otrzymania posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza.

Personel Domu stara się podnosić swoje kwalifikacje, aktywizować mieszkańców, aby umieli sami dokonywać wyboru i stanowili o sobie, aby byli w miarę swych możliwości bardziej samodzielni. Zaspakajając niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne, kulturalne nie zapominamy o religijnych. Nasi Panowie raz w tygodniu biorą udział we Mszy św. (sobota) w kaplicy domowej, w której biorą udział również okoliczni mieszkańcy. Nabożeństwa te integrują lokalną społeczność i mieszkańców Naszego Domu. Księża tutejszej parafii w każdej chwili służą pomocą naszym mieszkańcom. Organizowane są wyjazdy do miejsc kultu religijnego, pielgrzymki itp.

Nasi panowie:

« 1 z 2 »