Podstawa Prawna

               paragraf

Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej działa w oparciu o następujące akty prawne:
– Ustawa o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity z dnia 16.01.2015 r. Dz. U. z 2015 r., poz. 163, z późn. zm.)
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 964, z późn. zm.);
– Decyzja Wojewody Śląskiego Nr PS/II/9013/15/10 z dnia 30 listopada 2010 r. zezwalająca na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Zameczek”
– Statut Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej nadany Uchwałą Nr XLVI/355/2006 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 06.07.2006 r.
– Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej nadany Uchwałą nr 818/2006 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 21.11.2006 r.

 Regulamin organizacyjny

Statut