Czcionka - A A+ A++ :: Kontrast

 

 

 

 

  • Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej położony jest w zabytkowym dworku z około 1880 r.

 

Z dala od gwaru miejskiego, park mieszczący się na terenie Domu Pomocy zapewnia kontakt z naturą i wpływa na poprawę stanu  psychicznego mieszkańców. Niedaleko jest też do    lasu   i zespołu stawów hodowlanych, co umożliwia bezpośredni kontakt z naturą.

Nasz Dom spełnia wymogi standaryzacyjne    obowiązujące      w domach pomocy społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” jest samodzielną jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego nie posiadającą osobowości prawnej podległą Powiatowi Gliwickiemu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadzór nad działalnością Domu w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, sprawuje Starosta Gliwicki przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach oraz Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

 

Działające przy Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej Stowarzyszenie „POMOST” Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Chorych Psychicznie stara się m.in. upowszechniać wiedzę o ludziach niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie, wpierać, dofinansowywać placówkę pomocy społecznej, prowadzić działalność szkoleniową dla osób pracujących z ludźmi niepełnosprawnymi intelektualnie i chorymi psychicznie.

 

Zapraszamy do współpracy i kontaktu wszystkie osoby chcące wspólnie z nami działać na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

I CHORYCH PSYCHICZNIE „POMOST” W KUŹNI NIEBOROWSKIEJ

 

ul. Knurowska 13, 44-144 Żernica

 

NR KRS: 0000211563

Nasze Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego,

na tej podstawie prosimy o przekazanie 1 % podatku na rzecz naszej organizacji