Oferta terapeutyczna, medyczna, rehabilitacyjna

Najliczniejszą grupą personelu Domu stanowią pracownicy działu opiekuńczo – terapeutycznego. Na nich w głównej mierze spoczywa zadanie angażowania mieszkańców w różnorodne rodzaje działań, począwszy od motywowania podopiecznego do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej, aż po podejmowanie konkretnych działań w ramach zorganizowanych zajęć terapeutycznych. W ramach realizacji procesu rehabilitacji Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej oferuje swoim mieszkańcom różnorodne zajęcia aktywizujące, dostosowane do zainteresowań i możliwości psychofizycznych mieszkańców. Podstawową formą aktywizującą jest terapia zajęciowa, uzupełniana zajęciami z obszaru działalności kulturalno – oświatowej oraz różnymi imprezami rekreacyjno – sportowymi organizowanymi poza terenem Domu. Mieszkańcy podczas prowadzonych zajęć kształtują charakter, rozwijają osobowość, nabywają nowe umiejętności oraz kontynuują dawne zainteresowania. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w grupach jak i indywidualnie.

Usługami terapeutycznymi w oparciu o Indywidualne Plany Opieki objęci są wszyscy mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Zameczek”.
W zależności od stanu psychofizycznego, własnych zainteresowań, preferencji oraz sprawności fizycznej uczestniczą w zajęciach pracowni:Dogoterapia

– malarskiej

– rękodzieła

– wokalno – tanecznej

– fotograficznej

– sportowej

– zajęciach z elementami    muzykoterapii                        Dogadzamy sobie

– zajęciach indywidualnych (1/1)

– zajęciach usprawniania

– zajęciach bibliotecznych itp.

Ergoterapia to tylko jedne z nielicznych zajęć, w których biorą udział nasi mieszkańcy dbając o teren naszego Domu.

 

 

 

Zdjęcia: Mieszkańcy podczas zajęć terapeutycznych:

 

Ponadto placówka zapewnia kompetentną pomoc psychologiczną, opiekę pielęgniarską (24 h/dobę), opiekę medyczną i rehabilitacyjną (lekarz pierwszego kontaktu, lekarz psychiatra, fizjoterapeuta). Każdy mieszkaniec minimum dwa razy w roku objęty jest konsultacją internistyczną i psychiatryczną.

Usługi rehabilitacyjne świadczone są w oparciu o rozpoznane schorzenie. W naszym Domu funkcjonuje sala rehabilitacyjna dla mieszkańców. Na zlecenie lekarza, pod opieką fizjoterapeuty, nasi mieszkańcy poddawani są zabiegom rehabilitacyjnym.

Sala wyposażona jest m.in. w następujący sprzęt rehabilitacyjny: rotory kończyn górnych i dolnych, lampa sollux, rowery rehabilitacyjne, stepery, aparaty do masażu, bieżnię, atlas, ugul. Przy pomocy tych nowoczesnych urządzeń pacjenci wykonują ćwiczenia usprawniające i podtrzymujące.

Dodatkowo prowadzona jest gimnastyka poranna.

Dzięki zastosowaniu szeregu form terapii zajęciowej osiągane są pozytywne efekty procesu aktywizacji.

Zdjęcie: Tak ćwiczymy na zajęciach rehabilitacyjnych

OLYMPUS DIGITAL CAMERAzaj. rehab.

 

Zdjęcia: Nasz kochany personel