Projekty UE

Dwie grupy liczące po dwunastu mieszkańców z naszego Domu  bierze udział w projekcie „Wsparcie mieszkańców śląskich DPS – Motyl 2”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej ruszył z początkiem 2018 r.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji społecznej, zawodowej i zdrowotnej.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uczestnikom projektu oferuje się:

– wyznaczanie indywidualnej ścieżki reintegracji społecznej

– warsztaty umiejętności społecznych – kreowanie wizerunku i asertywności

– warsztaty zatrudnieniowe

– trening autonomii decyzyjnej

– warsztaty rękodzielnictwa

– szkolenia komputerowe

– kursy zawodowe

– indywidualne poradnictwo zawodowe, psychologiczno-psychoterapeutyczne

– zajęcia z fizjoterapeutą

– konsultacje lekarskie

– pośrednictwo pracy

– wsparcie związane z kreowaniem wizerunku: zakup akcesoriów kosmetycznych, ubrań na rozmowę kwalifikacyjną, usługi fryzjerskie

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2019

 

———————————————————————————————————-

Dziesięciu naszych mieszkańców obecnie bierze udział w Projekcie MOTYL wsparcie osób z niepełnosprawnością. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Informacje poniżej.

plakat_A2_motyl_OK

——————————————————————————————————–

 Zamkowe Spotkania – Edukacja Kulturowa osób z niepełnosprawnością intelektualną

w gminie Pilchowice”

projekt realizowany na terenie gminy Pilchowice, powiatu gliwickiego, województwa śląskiego,

w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Chorych Psychicznie „Pomost” z siedzibą w Kuźni Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13 realizuje od 1 marca 2013 r. projekt „Zamkowe Spotkania – Edukacja Kulturowa osób z niepełnosprawnością intelektualna w gminie Pilchowice”.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywizacji społecznej minimum szesnastu spośród dwudziestu objętych wsparciem mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej poprzez prowadzenie projektu ukierunkowanego na rozwój Edukacji Kulturowej w okresie od 01.03.2013 r. do 31.08.2013 r.

Cele szczegółowe projektu:

  • Poszerzenie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Gminy Pilchowice minimum szesnastu spośród dwudziestu objętych wsparciem mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej poprzez uczestnictwo w cyklu 9 wykładów edukacyjnych (2 stacjonarnych i 7 wyjazdowych)

  • Poszerzenie wiedzy z zakresu fotografii i malarstwa wśród minimum szesnastu spośród dwudziestu objętych wsparciem mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej poprzez uczestnictwo w 14 warsztatach fotograficznych i malarskich (7 stacjonarnych, 7 wyjazdowych)

  • Wzrost mobilności oraz orientacji co do miejsca i przestrzeni na terenie Gminy Pilchowice wśród minimum szesnastu spośród dwudziestu objętych wsparciem mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej poprzez uczestnictwo w cyklu 9 wykładów edukacyjnych, 14 zajęciach warsztatowych z zakresu fotografii i malarstwa

  • Wzrost umiejętności manualnych, samodzielności wśród dwudziestu objętych wsparciem mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej poprzez uczestniczenie w 14 warsztatach fotograficznych i malarskich

  • Wzrost poczucia własnej wartości minimum szesnastu spośród dwudziestu objętych wsparciem mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej poprzez uczestniczenie w cyklu 9 wykładów edukacyjnych, 14 warsztatach fotograficznych, malarskich oraz 1 wystawie fotograficzno-malarskiej

W projekcie weźmie udział dwudziestu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Zameczek”, zamieszkałych w Kuźni Nieborowskiej, w wieku od 27 do 57 lat, w tym sześciu z lekkim stopniem niepełnosprawności, czternastu z umiarkowanym. Wszyscy uczestnicy spostrzegają swe uczestnictwo  w projekcie jako szansę na powrót do satysfakcjonującego życia. Wyrażają chęć uczestniczenia w wykładach edukacyjnych, warsztatach fotograficznych i malarskich, podczas których poszerzą swą wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego Gminy Pilchowice, malarstwa i fotografii oraz udoskonalą umiejętności społeczne.

Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej, a wyjazdowe w 7 sołectwach Gminy Pilchowice: Kuźnia Nieborowska, Leboszowice, Nieborowice, Pilchowice, Stanica, Wilcza, Żernica.

Podsumowaniem pracy uczestników projektu będzie wystawa fotograficzno-malarska – „PILCHOWICE NA SZTALUGACH DAWNIEJ I DZIŚ”, która zostanie udostępniona do zwiedzania mieszkańcom Gminy Pilchowice w placówkach publicznych (szkoła, poradnia zdrowia, parafia).

Okres realizacji projektu: od 01.03.2013 r. do 31.08.2013 r.