Zarządzenia dyrektora

Załączniki do zarządzeń dostępne do wglądu w placówce.

Rok 2018

Zarządzenie nr 1/2018

Zarządzenie nr 2/2018

Zarządzenie nr 3/2018

Rok 2017

Zarządzenie nr 1/2017

Zarządzenie nr 2/2017

Zarządzenie nr 3/2017

Zarządzenie nr 4/2017

Zarządzenie nr 5/2017

Zarządzenie nr 6/2017

Zarządzenie nr 7/2017

Zarządzenie nr 8/2017

Zarządzenie nr 9/2017

Rok 2016

Zarządzenie nr 1 / 2016

Zarządzenie nr 2 / 2016

Zarządzenie nr 3 / 2016

Zarządzenie nr 4 / 2016

Zarządzenie nr 5 / 2016

Zarządzenie nr 6 / 2016

Zarządzenie nr 7 / 2016

Zarządzenie nr 8/2016

Zarządzenie nr 9/2016

Zarządzenie nr 10/2016

Zarządzenie nr 11/2016

Zarządzenie nr 12/2016